Oma sivukokoelmani

Moninaisuus ja osallisuus

Markkinamme ja tuotteemme ovat moninaisia – ja niin ovat myös työntekijämme. Moninaisuudella tarkoitetaan niitä yksilöllisiä eroja, jotka tekevät Henkelistä ainutlaatuisen. Kysymys on sekä näkyvistä (esimerkiksi sukupuolesta) että näkymättömistä eroista (kokemuksista, arvoista ja asenteista, koulutuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja kulttuurisista ja uskonnollisista taustoista). Kun tiimiläisten yksilölliset erot täydentävät toisiaan ja jokaista työntekijää arvostetaan, syntyy aito osallisuuden kulttuuri. Henkelillä toteutetaan holistista suhtautumista moninaisuuteen ja osallisuuteen. Vaalimme sellaista yrityskulttuuria, joka tukee osallisuutta ja yksilöllisten erojen arvostamista. Kiinnitämme erityistä huomiota sukupuoleen, sukupolviin ja kulttuuriin.

Kulttuuri

 • Henkel työllistää yli 50 000 työntekijää, jotka edustavat yli 120 kansallisuutta.
 • Yli 80 % työntekijöistämme toimii Saksan ulkopuolella.
 • 80 % Henkelin kokonaismyynnistä tulee Saksan ulkopuolelta. Vuonna 2016 kehittyvien markkinoiden osuus myynnistä oli 42 %.
 • Henkilöstöpolitiikassamme noudatetaan niin kutsuttua Triple Two Philosophy -periaatetta. Triple Two tarkoittaa sitä, että uransa varrella esimiehille annetaan mahdollisuus saada kokemusta vähintään kahdesta työtehtävästä, kahdesta maasta ja kahdelta liiketoiminta-alueelta.

Sukupuoli

 • Naiset edustavat noin 33 prosenttia työvoimasta ympäri maailmaa.
 • Naisten osuus johtotehtävissä on viime vuorina kehittynyt myönteiseen suuntaan ja kasvanut vuosien 2003 ja 2016 välillä 22 prosentista 34 prosenttiin.
 • Henkel tukee työntekijöitään ylläpitämällä työelämän tervettä joustavuutta, jotta työntekijät voivat helpommin tasapainottaa työn ja henkilökohtaiset sitoumuksensa. Voimme hyödyntää täysivaltaisesti kaikkien työntekijöidemme osaamista ja taitoja vain, jos tuemme heidän mahdollisuuksiaan yhdistää onnistuneesti ura ja perhe-elämä.

Sukupolvet

 • Henkelin henkilöstörakenteessa ovat edustettuina niin suuret ikäluokat kuin X- ja Y-sukupolvet sekä tuleva Z-sukupolvi. Jokaisella sukupolvella on omat ominaisuutensa ja mieltymyksensä.
 • Henkel tukee työntekijöiden kokemusten- ja tiedonvaihtoa, jotta saman katon alla yhdessä työskentelevien sukupolvien täysi potentiaali saataisiin käyttöön.
 • Lisäksi demografisten muutosten myötä elinikäisestä oppimisesta on tullut entistä tärkeämpää. Työterveydenhuoltomme auttaa työntekijöitämme voittamaan terveyteen liittyviä haasteita ja pidentämään heidän työkykyään.
 • Henkel onkin saanut lukuisia palkintoja työterveydenhuollostaan. 

Kuvat

Palvelut ja ladattavat tiedostot

Lisätiedot