• Henkel Finland
  • Yhteystiedot
  • Lisää Oma sivukokoelmani
  • Jaa
Valikko
Hae

Tietosuojakäytäntö

1. Yleistä

Henkel Norden Oy, Äyritie 12A, 01510 VANTAA (jäljempänä ”Henkel”) kunnioittaa jokaisen sivustolla vierailevan henkilön yksityisyyttä. Seuraavassa kerromme, millaista tietoa Henkel kerää ja kuinka sitä käytetään. Kerromme myös, kuinka voit tarkistaa kyseisten tietojen oikeellisuuden ja pyytää Henkeliä poistamaan tiedot. Tietoa kerätään, käsitellään ja käytetään sen maan tietosuojasäännösten mukaisesti, missä kyseinen tiedonkäsittelyosasto sijaitsee. Ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tällaisten säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Tämä tietosuojakäytäntö ei koske verkkosivustoja, joihin pääsee Henkelin sivustoilla olevien linkkien kautta.

2. Henkilötietojen kerääminen, käyttö ja käsittely

Keräämme henkilötietoja käsiteltäväksi ja käytettäväksi ainoastaan, jos syötät tiedot vapaaehtoisesti tai annat siihen nimenomaisesti luvan. Niin tekemällä hyväksyt seuraavat käyttöehdot.

Käytämme keräämiämme tietoja mm. tuotteiden ja palveluidemme tarjoamiseen, asiakaspalveluun, asiakkuudenhallintaan, tiettyihin markkinointitarkoituksiin, tiettyihin henkilöstömme liittyviin varten, tilojemme käytön valvontaan sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietyillä palveluillamme voi olla oma yksityiskohtaisempi tietosuojakäytäntönsä.

Vieraillessasi verkkosivustollamme tietyt tiedot tallentuvat automaattisesti palvelimillemme järjestelmän hallintaan liittyvissä tai tilastollisissa tai varmistustarkoituksessa. Näitä tietoja ovat internet-palveluntarjoajasi nimi, joissakin tapauksissa IP-osoitteesi, selainohjelmasi versio, verkkosivustollemme pääsyyn käytetyn tietokoneen käyttöjärjestelmä, verkkosivusto, jolta tulet verkkosivustollemme, verkkosivustot, joilla käyt ollessasi sivustollamme sekä mahdolliset hakusanat, joita olet käyttänyt löytääksesi verkkosivustomme. Olosuhteista riippuen kyseiset tiedot voivat mahdollistaa johtopäätösten tekemisen tietyistä verkkosivustoilla kävijöistä. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan käytetä henkilötietoja. Niitä käytetään ainoastaan sen jälkeen, kun ne on muutettu nimettömiksi. Mikäli Henkel siirtää tietoa ulkoiselle palveluntarjoajalle, Henkel varmistaa teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, että siirto tapahtuu lakisääteisten tietosuojamääräysten mukaisesti.

Mikäli vapaaehtoisesti toimitat meille henkilötietoja, käytämme, käsittelemme ja siirrämme kyseisiä tietoja ainoastaan lain sallimissa tai suostumuksessasi määrittelemissäsi rajoissa. Siirrämme tietojasi ainoastaan viranomaiskäskyn tai tuomioistuimen määräyksen niin velvoittaessa.

Tähän tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset julkaistaan tällä sivulla. Voit siis milloin tahansa tarkistaa, mitä tietoja tallennamme ja miten niitä keräämme ja käytämme.

3. Tietoturva

Henkel tallentaa tietosi turvallisesti ja ryhtyy sen vuoksi varotoimenpiteisiin suojatakseen tietojasi häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muutoksilta. Henkelin sopimuskumppaneilla, jotka voivat käyttää tietojasi tarjotakseen sinulle palveluita Henkelin puolesta, on sopimusvelvoite kyseisten tietojen pitämisestä luottamuksellisina, eivätkä ne saa käyttää kyseisiä tietoja muuhun tarkoitukseen. Joissakin tapauksissa tiedustelujen siirtäminen Henkelin konsernisyhtiöille on välttämätöntä. Myös näissä tapauksissa tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.

4. Lasten henkilötiedot

Henkel ei halua kerätä alle 15-vuotiaiden lasten henkilötietoja. Henkel kiinnittää tarvittaessa nimenomaisesti lapsikäyttäjän huomion siihen, etteivät he saa lähettää henkilötietoja Henkelille. Mikäli vanhemmat tai muut huoltajat huomaavat, että heidän huollettavanaan oleva lapsi on luovuttanut henkilötietoja Henkelille, pyydämme heitä ottamaan yhteyttä alla olevaan osoitteeseen (katso kohta 7 jäljempänä), mikäli kyseiset tiedot halutaan poistettavan. Järjestämme kyseisten tietojen poiston viivytyksettä.

6. Verkkoseuranta

Tämä verkkosivusto kerää ja säilyttää tietoja markkinointi- ja optimointitarkoituksessa Webtrekk GmbH:n teknologiaa käyttäen. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää anonyymien käyttäjäprofiilien luomiseen. Evästeitä voidaan asettaa.

Ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta, Webtrekin kautta kerättyä tietoa ei käytetä vierailijan henkilökohtaiseen tunnistamiseen eikä sitä yhdistetä mihinkään muuhun anonyymin käyttäjän henkilökohtaiseen tietoon.

Voit kieltäytyä Webbtrekin tietojen keräämisestä ja säilyttämisestä klikkaamalla seuraavaa linkkiä:
Kiellän tietojeni säilyttämisen

Estääkseen Webtrek-verkkoseurannan www.henkel.fi asettaa opt-out evästeen. Tämä valinta on voimassa permanent, tai kunnes poistat selaimesi evästeet. Eväste asetetaan nimetylle verkkotunnukselle, jokaiselle selaimelle ja tietokoneelle erikseen. Tämän takia joudut kieltämään tietojesi säilyttämisen jokaisella laitteella ja selaimella erikseen, mikäli vierailet verkkosivullamme kotona ja töissä tai eri selaimilla.

Löydät lisätietoja verkkoseurannasta palveluntarjoajamme tietosuojakäytännöistä Webtrekk Privacy Policy

7. Toiveet ja tiedustelut / Rekisterin yhteyshenkilö

Henkel poistaa tallennetut tiedot lakisääteisen tai sopimuksen mukaisen säilytysajan päättyessä tai mikäli Henkel ei enää tarvitse tietojen säilytystä. Voit luonnollisesti milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista. Sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käytöstä tai käsittelystä tulevaisuudessa. Lähetä näissä tapauksissa sähköposti osoitteeseen (e-mail) tai kirje osoitteeseen Henkel Norden AB, Corporate Communications, Box 120 80, 102 22 Stockholm, Sweden. Käytä näitä yhteydenottotapoja myös, jos sinulla on muita henkilötietoihisi liittyviä toiveita tai jos haluat tietää, olemmeko keränneet sinusta henkilötietoja ja mitä kyseiset tiedot ovat. Pyrimme täyttämään toiveesi välittömästi.

8. Henkilörekisterin rekisteriseloste

Henkilötietosuojalain (523/1999) 10 § velvoittaa, että rekisterinpitäjän on laadittava kaikkien saatavilla oleva rekisteriseloste henkilörekisteristä, josta ilmenee:

(1) Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot: Henkel AG & Co. KGaA, 40191 Düsseldorf, Germany.

(2) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

  • Yhtiön liiketoimintana on erilaisten kemikaalituotteiden, etenkin pesuaineiden, hoitotuotteiden, kemiallisten raaka-aineiden, liimojen, sekä teollisten kemikaalituotteiden valmistaminen ja myynti;
  • Henkilökohtaiset hoitotuotteet ja kosmetiikka, lääketuotteet;
  • elintarvikkeet, pakkausmateriaalit;
  • tekniset laitteet ja asennukset
  • kiinteistöjen, sisältäen maaomaisuuksia maa- sekä metsätalouteen, hankinta ja hallinnointi.

Yhtiö voi ostaa kaikenlaisia kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä, osallistua niihin sekä harjoittaa sellaista liiketoimintaa tai toimintaa, joka edistää yhtiön tarkoituksia.

(3) Henkilöryhmät, joita tässä tarkoitettu henkilötietojen käsittely koskee

Asiakkaat, työntekijät, eläkeläiset, konserniyhtiöiden työntekijät, ulkoisten yhtiöiden työntekijät (alihankkijat), vuokrahenkilöstö, työnhakijat, yhtiön ulkopuoliset keksijät sekä heidän perillisensä, tavarantoimittajat ja palveluntuottajat, ulkoiset asiakkaat, kuluttajat, vapaaehtoisiin kuluttajatutkimuksiin osallistuneet, vierailijat yhtiön tiloissa ja alueella, sijoittajat ja talousanalyytikot sekä osakkeenomistajat; kaikki siinä laajuudessa kuin tarpeen kohdassa 8.(2) määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi -

(4) Tahot, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa

Julkiset viranomaiset, henkilövakuutusrahastot ja ammattiliitot relevantin lainsäädännön mukaisesti, ulkoiset urakoitsijat tarvittaessa, ulkoiset palveluntarjoajat, Henkelin eläkerahasto, konserniyhtiöt sekä sisäiset osastot, kohdassa 8. (2) määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

(5) Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista:

Henkilötietoja säilytetään salasanan takana siten, että ainaostaan Henkelin valtuutetuilla työntekijöille on kyseisiin tietoihin pääsy. Henkilötietoja sisältävät mahdolliset paperitulosteet säilytetään aina lukituissa tiloissa.

(6) Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Osana maailmanlaajuista HR tietojärjestelmää, henkilöstöä koskevia tietoja voidaan asettaa EU/ETA:n ulkopuolisten maiden johtajien saataville. Kyseisten yritysten kanssa tullaan solmimaan EU-vaatimukset täyttävät sopimukset.

(7) Sosiaalisen median käyttökomponentit

Sosiaalisen median verkostojen, facebook.comin ja Twitterin, käyttökomponentteja (”käyttökomponentit ”) voi olla upotettuina verkkosivuillemme. Näihin liittyvät palvelut tarjoaa Facebook Inc. sekä Twitter Inc. (kukin ”tarjoaja”).

Facebookia operoi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Yleisesti Facebook käyttökomponenteista sekä niiden ilmaantumisesta, käy sivulla: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitteriä operoi Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Yleisesti Twitterin painikkeista sekä niiden ulkoasusta, käy sivulla: https://twitter.com/about/resources/buttons

Tietojesi suojaamisen parantamiseksi vieraillessasi verkkosivuillamme, nämä käyttökomponentit on implementoitu ns. ”kaksoisklikkauspainikkeina”. Tämä varmistaa sen, että käydessäsi sellaisella verkkosivullamme, joka sisältää mainittuja käyttökomponentteja, sinä etä automaattisesti muodosta yhteyttä palveluntarjoajan palvelimeen. Ainoastaan siinä tapauksessa että aktivoit käyttökomponentit, ja näin ollen annat suostumuksen tiedonsiirtoon, selain muodostaa suoran yhteyden tarjoajan palvelimeen. Eri käyttökomponenttien sisältö siirretään sitten kyseessä olevan tarjoajan kautta suoraan selaimeesi sekä näytetään näytölläsi.

Käyttökomponentti kertoo tarjoajalle millä verkkosivuillamme olet vieraillut. Mikäli olet kirjautunut Facebook tai Twitter -käyttäjätilillesi samaan aikaan kun vierailet verkkosivullamme, tarjoajalla on käyttäjätilisi kautta mahdollisuus kerätä kiinnostuksen kohteitasi, toisin sanoen tietoja jota käytät. Samoin kun käytät mitä tahansa käyttökomponenttitoimintoa (kuten ”Tykkää”-painikkeen klikkausta tai kommentointitoimintoa), tarjoajalle siirtyy tästä tietoa suoraan selaimen kautta.


Lisätietoja Facebookin tai Twitterin tietojen keräämisestä ja käyttämisestä sekä oikeuksistasi ja yksityisyytesi suojaamisen mahdollisuuksista näissä tilanteissa löydät tarjoajien tietojenkäyttökäytännöistä:

Facebookin tietosuojakäytännöt: https://facebook.com/policy.php

Twitterin tietosuojakäytännöt: https://twitter.com/privacy
Mikäli haluat estää Facebookia tai Twitteriä yhdistämästä vierailuasi verkkosivullamme kyseisen palvelun käyttäjätiliisi, sinun tulee kirjautua ulos kyseiseltä käyttäjätililtä ennen kun siirryt verkkosivuillemme.