Strategia

Lisäarvon luominen asiakkaille, kuluttajille, yhteisöille ja yrityksellemme samalla kun pienennämme ekologista jalanjälkeämme on kestävän kehityksen strategian ytimessä. Strategiaan liittyy myös kunnianhimoisia tavoitteita.

Taloudellinen kasvu ja luonnonvarojen kulutus ovat aina erottamattomasti liittyneet toisiinsa. Toisen saavuttaminen ilman toista on vaikuttanut mahdottomalta. Väestömäärän lisääntyminen ja elintason nousu ovat väistämättä merkinneet luonnonvarojen kulutuksen kasvamista. Vuoteen 2050 mennessä maapallon asukasmäärän odotetaan kasvavan noin yhdeksään miljardiin, eikä suuntaukseen näy muutosta. Seuraavien vuosikymmenien aikana kulutus tulee kiihtymään entisestään. Luonnonvaroja, kuten fossiilisia polttoaineita ja vettä käytetään nopeammin kuin mitä maapallo pystyy tuottamaan.

Vaikka tämä kehitys tulee olemaan haaste, se tarjoaa samalla hienoja mahdollisuuksia: Kestävyyden avaimia ovat innovaatiot, joilla saavutamme enemmän pienemmin resurssein. Tarvitsemme ratkaisuja, joiden avulla ihmisten elintaso säilyy, mutta joihin tarvitaan vähemmän materiaaleja. Tämä on Henkelin kestävän kehityksen strategian ydin. Meidän on löydettävä uusia tapoja kasvaa ja parantaa ihmisten elämänlaatua kuluttamalla vähemmän luonnonvaroja. Haluamme parantaa tuotteitamme ja ratkaisujamme innovaatioilla ja järkevällä ajattelulla eli luoda lisäarvoa, mutta pitää toimintamme ekologinen jalanjälki mahdollisimman pienenä.

Arvo ja määritelmä

Kestävän kehityksen tavoitteet

Panoksemme kuuteen painopistealueeseen

Keskitymme arvoketjun osien toimintoihin kuudella painopistealueella, jotka heijastavat kestävän kehityksen liiketoiminnallemme asettamia haasteita. Kestävä kehitys ihmisten elämänlaatua vaarantamatta edellyttää innovointia ja suurempia saavutuksia pienemmin resurssein. Jotta kehitys koskisi tuotteidemme ja teknologioidemme kautta koko arvoketjua, keskitymme määritettyihin alueisiin, joilla toimintaamme liittyvät haasteet tiivistyvät. Olemme jakaneet nämä painopistealueet kahteen osaan: lisäarvon luomiseen ja jalanjäljen pienentämiseen. Jotta menestyisimme strategiamme toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa, meidän on jatkuvasti pidettävä molemmat osiot mielessämme ja työntekijöidemme arjessa. Myös liiketoimintaprosessiemme on kuvastettava niitä.

Painopistealueemme on jaettu kahteen ulottuvuuteen: “enemmän arvoa” ja “pienempi jalanjälki”. Pyrimme lisäämään luomaamme arvoa ”sosiaalisen kehityksen”, “turvallisuuden ja terveyden” ja “suorituksen” aloilla. Alueilla ”energia ja ilmasto”, “materiaalit ja jätteet” ja “vesi ja jätevedet” pyrimme vähentämään edelleen käyttämiämme resursseja ja siten toimintojen ja tuotteiden ekologista jalanjälkeä.

Mitä haluamme saavuttaa vuoteen 2030 mennessä?

Saavuttaaksemme tavoitteemme saavuttaa kolminkertainen tehokkuus vuoteen 2030 mennessä, meidän on parannettava tehokkuuttamme keskimäärin 5–6 prosenttia vuosittain. Saavutimme tavoitteemme vuosille 2011–2015, parantamalla luomamme arvon ja ympäristöjalanjäljen välistä suhdetta 38 prosentilla, ja tehokkuuden kasvu oli 43 prosenttia vuoteen 2018 mennessä. Arvo, jonka se luo sen toiminnan, tuotteiden ja palveluiden tekemälle jalanjäljelle, haluamme myös parantaa suorituskykyämme näillä alueilla tulevina vuosina. Tämän saavuttamiseksi olemme määrittäneet uudet keskipitkän aikavälin tavoitteet:

Mitä olemme saavuttaneet

Vuonna 2019 olemme edistyneet merkittävästi näiden välitavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2020 mennessä (perusvuosi: 2010):

Asiaankuuluvien aiheiden määrittäminen ja näkemysten ja näkökulmien saaminen

Määrittääksemme ja luokitteleessamme liiketoimintamme ja raportoinnin kannalta merkityksellisiä aiheita, olemme mukana jatkuvassa prosessissa, jossa kirjataan ja arvioidaan kestävän kehityksen haasteita ja mahdollisuuksia erilaisilla työkaluilla. Arvioimme aiheiden merkityksen yritykselle, ympäristölle ja yhteiskunnalle sekä myös sidosryhmillemme. Dialogi sidosryhmiemme kanssa auttaa meitä saamaan näkemyksiä ja näkökulmia liiketoimintamme ulkopuolelta ja edistää yhteisymmärrystä prioriteetteista ja haasteista. Harkitsemme myös erilaisten taloudellisten ja kestävyyteen tähtäävien luokitusten arviointiperusteita ja Global Reporting Initiativen (GRI) suuntaviivoja. Näiden prosessien tulokset voidaan luokitella kuuteen painopistealueeseen, jotka olemme yksilöineet olennaisuusanalyysissä. Näillä painopistealueilla haluamme ajaa kestävää kehitystä globaalisti arvoketjun läpi liiketoimintamme kanssa.

KohdealueemmeSosiaalinen edistyminenEsitysTerveys ja turvallisuusEnergia ja ilmasto Materiaalit ja jätteetVesi ja jätevedet