Strategia

Lisäarvon luominen asiakkaille, kuluttajille, yhteisöille ja yrityksellemme samalla kun pienennämme ekologista jalanjälkeämme on kestävän kehityksen strategian ytimessä. Strategiaan liittyy myös kunnianhimoisia tavoitteita.

Taloudellinen kasvu ja luonnonvarojen kulutus ovat aina erottamattomasti liittyneet toisiinsa. Toisen saavuttaminen ilman toista on vaikuttanut mahdottomalta. Väestömäärän lisääntyminen ja elintason nousu ovat väistämättä merkinneet luonnonvarojen kulutuksen kasvamista. Vuoteen 2050 mennessä maapallon asukasmäärän odotetaan kasvavan noin yhdeksään miljardiin, eikä suuntaukseen näy muutosta. Seuraavien vuosikymmenien aikana kulutus tulee kiihtymään entisestään. Luonnonvaroja, kuten fossiilisia polttoaineita ja vettä käytetään nopeammin kuin mitä maapallo pystyy tuottamaan.

Vaikka tämä kehitys tulee olemaan haaste, se tarjoaa samalla hienoja mahdollisuuksia: Kestävyyden avaimia ovat innovaatiot, joilla saavutamme enemmän pienemmin resurssein. Tarvitsemme ratkaisuja, joiden avulla ihmisten elintaso säilyy, mutta joihin tarvitaan vähemmän materiaaleja. Tämä on Henkelin kestävän kehityksen strategian ydin. Meidän on löydettävä uusia tapoja kasvaa ja parantaa ihmisten elämänlaatua kuluttamalla vähemmän luonnonvaroja. Haluamme parantaa tuotteitamme ja ratkaisujamme innovaatioilla ja järkevällä ajattelulla eli luoda lisäarvoa, mutta pitää toimintamme ekologinen jalanjälki mahdollisimman pienenä.

Arvo ja määritelmä

Kestävän kehityksen tavoitteet

Panoksemme kuuteen painopistealueeseen

Keskitymme arvoketjun osien toimintoihin kuudella painopistealueella, jotka heijastavat kestävän kehityksen liiketoiminnallemme asettamia haasteita. Kestävä kehitys ihmisten elämänlaatua vaarantamatta edellyttää innovointia ja suurempia saavutuksia pienemmin resurssein. Jotta kehitys koskisi tuotteidemme ja teknologioidemme kautta koko arvoketjua, keskitymme määritettyihin alueisiin, joilla toimintaamme liittyvät haasteet tiivistyvät. Olemme jakaneet nämä painopistealueet kahteen osaan: lisäarvon luomiseen ja jalanjäljen pienentämiseen. Jotta menestyisimme strategiamme toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa, meidän on jatkuvasti pidettävä molemmat osiot mielessämme ja työntekijöidemme arjessa. Myös liiketoimintaprosessiemme on kuvastettava niitä.

Mitä haluamme saavuttaa vuoteen 2030 mennessä?

Jotta saavuttaisimme tavoitteemme olla kolme kertaa tehokkaampi vuoteen 2030 mennessä, meidän on parannettava tehokkuuttamme keskimäärin 5–6 prosenttia vuodessa. Saavutimme tavoitteemme vuosille 2011–2015 kehittäen luomamme arvon ja ekologisen jalanjälkemme välistä suhdetta kaikkiaan 38 %, ja tehokkuus on kasvanut 42 % vuoteen 2016 mennessä. Pyrimme saavuttamaan pitkän aikavälin ”Factor 3” -tavoitteemme ja lisäksi haluamme tehostaa toimintaamme lisää näillä alueilla tulevina vuosina. Tämän saavuttamiseksi olemme asettaneet uusia keskipitkän aikavälin tavoitteita:

Toteutus

Keskitymme toimintoihin kuudella painopistealueella, jotka heijastavat kestävän kehityksen liiketoiminnallemme asettamia keskeisiä haasteita.

Jotta voisimme toteuttaa strategiaamme menestyksekkäästi ja saavuttaa tavoitteemme, haluamme vahvistaa perustaamme, tehostaa työntekijöidemme sitoutumista ja maksimoida vaikutustamme.

Saavutuksemme

Jotta saavuttaisimme pitkän aikavälin tavoitteemme olla kolme kertaa tehokkaampi vuonna 2030 (”Factor 3”), asetimme itsellemme konkreettisia välitavoitteita vuodelle 2020 (perusvuosi: 2010). Nykyinen tilanne:

Kestävän kehityksen hallinta

Kestävän kehityksen valtuuston puheenjohtajana toimii johtoryhmän jäsen. Kaikkia yrityksen osa-alueita edustava valtuusto on keskeinen päätöksentekoelin, joka johtaa kansainvälisiä kestävän kehityksen toimia. Jäsenet edustavat eri liiketoimintayksiköitä ja yritystoimintoja, jotka ovat vastuussa kestävän kehityksen strategian toteutuksesta.