Strategia

Kestävän kehityksen strategiamme on suora heijastus yrityksemme omistautumisesta ”merkitykselle kasvulle”. Olemme päättäneet luoda lisäarvoa sidosryhmille, kehittää liiketoimintaamme vastuullisesti ja menestyksekkäästi sekä rakentaa johtavaa rooliamme kestävän kehityksen alalla.

Vaikutusvallan muutos tulevien sukupolvien hyväksi

Henkelin mielestä kestävä kehitys on jatkuvaa pyrkimystä edistyä ajankohtaisissa aiheissa ja jatkaa uusien ongelmien oppimista tutkimuksen perusteella. Globaalit ympäristövaikutukset ovat yksi suurimmista ihmiskunnan kohtaamista haasteista nykyään, ja se vaatii nopeita toimia. On myös ratkaisevan tärkeää suojella ja rakentaa uudelleen tärkeitä järjestelmiä, kuten metsiä, vettä ja biologista monimuotoisuutta sekä nykyisille että tuleville sukupolville. Samaan aikaan näemme globaalin köyhyyden ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden lisääntyvän. Tekemällä näin ymmärrämme, että Henkelin kaltaisilla yrityksillä on rooli näihin haasteisiin vastaamisessa ja todellisen muutoksen luomisessa.

Vastuu ihmisistä, planeettasta ja yhteiskunnasta

Liiketoiminnan tarkoituksemme määrittelee meidät kaikki Henkelissä yhdistävän perustan: Pioneers tulevien sukupolvien hyväksi. Yrittäjyytemme, tietämyksemme, tuotteidemme ja teknologiamme avulla haluamme parantaa miljardien ihmisten elämää joka päivä ja luoda merkityksellisen tulevaisuuden tuleville sukupolville. Kestävä liiketoiminta on ollut osa yrityskulttuuriamme vuosikymmeniä ja myös keskeinen osa tulevaisuuden visiotamme. Kestävän kehityksen strategiamme on saanut inspiraationsa tarkoituksestamme. Haluamme aktiivisesti ajaa muutosta kestävään talouteen ja yhteiskuntaan, suojella ja rakentaa luontoa, edistää yhteiskuntien vahvistumista ja lisätä sidosryhmiemme luotettavuutta.

Aiemman strategiamme pohjalta olemme kehittäneet 2030++ Sustainability Ambition Frameworkin vuodelle 2021, joka sisältää kolme ulottuvuutta:

Meidän 2030+ Bæredygtigheds Ambition Framework

Uusi kestävän kehityksen strategiamme on tavoitteidemme toteuttaminen konkreettisilla toimilla ja hankkeilla käytännön menestyksen saavuttamiseksi. Vuoden 2030+ kestävän kehityksen tavoitteidemme puitteissa olemme kehittäneet uusia pitkän aikavälin tavoitteita kolmessa ulottuvuudessa Kierrätetty planeetta, Vahvistetut yhteisöt ja Luotettu kumppani edistääksemme kehitystä.

Tärkeitä asetuksia 2030+

Tärkeimmät muutoksen ajurit

Olemme myös määrittäneet, kuinka pyrimme menestymään koko arvoketjussamme määrittämällä kolme avaintekijää systeemisen muutoksen saavuttamiseksi:

  • Tuotteet ja teknologiat ovat kaiken toimintamme ytimessä. Luomme lisäarvoa asiakkaille ja kuluttajille tarjoamalla jatkuvasti parempia tuotteita pienemmällä ekologisella jalanjäljellä.
  • Ihmiset ovat liiketoiminnassamme ja kestävään kehitykseen liittyvissä toimissamme keskiössä. Tähän kuuluvat työntekijämme, jotka edistävät kestävää kehitystä osaamisellaan niin työssä kuin sen ulkopuolellakin. Se sisältää myös arvoketjumme ihmiset, asiakkaamme ja kuluttajamme, naapurimme, sidosryhmämme ja yhteisöt, joissa elämme ja toimimme.
  • Kumppanuuksilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä sekä arvoketjussamme että sen ulkopuolella. Autamme asiakkaitamme ja kuluttajia pienentämään ekologista jalanjälkeään ja kierrättämään resursseja vastuullisesti. Työskentelemme yhdessä toimittajiemme kanssa edistääksemme kestävää työtä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, ja teemme yhteistyötä kumppaneiden kanssa tiedon jakamiseksi ja kestävien ratkaisujen edistämiseksi yhdessä.

Tunnista asiaankuuluvat aiheet

Määrittääksemme ja kategorisoidaksemme yrityksemme toimintaamme ja raportointiin liittyviä aiheita keräämme ja arvioimme jatkuvasti kestävän kehityksen haasteita ja mahdollisuuksia eri työkaluilla. Arvioimme, kuinka tärkeä aihe on yritykselle, ympäristölle, yhteiskunnalle ja sidosryhmillemme. Tämän prosessin tulokset voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen: Kierrätetty planeetta, Vahvistetut yhteisöt ja Trusted Partner, joilla kaikilla on kolme materiaalianalyysissä tunnistettua teemaa. Näillä yhdeksällä ammattialalla haluamme yritystoiminnallamme ajaa kestävää kehitystä ympäri maailmaa sekä arvoketjussamme.