fi-teams-and-locations-header-collage

Tarjoamme uramahdollisuuksia ympäri maailmaa

Henkelin tuotteet ja teknologiat ovat saatavilla maailmanlaajuisesti. Henkelillä on työntekijöitä 125 maassa ja toimistoja 79 maassa, joten uramahdollisuuksia on loputtomasti.

Löydä työpaikka
zoom-map-high-henkel-finland

Koe kansainvälisten tiimiemme ainutlaatuinen henki

Hyvät tulokset syntyvät luottamuksesta, iloisesta tekemisestä ja hyvästä tiimihengestä. Siksi rohkaisemme tiimitapahtumia, kannustamme verkostoitumaan ja vaalimme yhteenkuuluvuuden tunnetta kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on luoda parhaat puitteet tulevaisuuden uralle.

Tutustu kaikkiin liiketoimintamme tarjoamiin mahdollisuuksiin

Olemme maailman johtava yritys sekä kuluttaja- että teollisuussektorilla vahvojen tuotemerkkiemme, innovaatioidemme ja teknologioidemme ansiosta. Käytä mahdollisuutta tutustua näihin eri näkökulmiin vaihtamalla eri vastuualueeseen tai jopa toiseen toimialaan 2–3 vuoden välein.

Löydä sopivin työpaikka monilta eri toimialoiltamme

Olipa sitten kyse markkinoinnista, myynnistä, taloushallinnosta, tutkimuksesta ja kehityksestä tai digitaalisesta liiketoiminnasta, Henkelin tarjoamat kehitysmahdollisuudet ovat yhtä monipuoliset kuin brändimme ja teknologiamme.

Täällä hallitsemme ja valvomme yrityksen kaikkia taloushallinon toimintoja ja varmistamme, että Financial Services -liiketoimintaryhmän prosessit pysyvät luokkansa parhaina, mukaan lukien likviditeetti, riskienhallinta, optimaalinen verosuunnittelu, valuutanhallinta, korkojen hallinta, neljännesvuosi- ja vuosiraportit sekä sijoittajasuhteet. Riippumatta siitä, oletko uusi tulokas alalla tai haluat kokeilla uusia suuntia kokeneena ammattilaisena, kutsumme sinut osallistumaan Henkelin kestävään menestykseen!

Vahvana paikallisena ja alueellisena liikekumppanina laadimme erilaisia taloudellisia raportteja ja suoritamme valvonta- ja seurantatoimia. Ylläpitämällä korkeaa laatutasoa ja soveltamalla ensiluokkaisia kokonaisprosesseja voimme saavuttaa optimaaliset kokonaisratkaisut, jotka täyttävät Henkel-konsernin tiukat laatu- ja aikavaatimukset. Lähde mukaamme tälle matkalle kokemaan, mitä merkitsee tarttua maailmanlaajuisen toimijan ja laajan tuote-, brändi- ja markkina-alueen haasteisiin.

Kehitämme maailmanlaajuista tiimiä välittämällä taitoja ja osaamista, kouluttamalla tiimejämme ja rekrytoimalla uusia kykyjä. Näin edistämme tuloskulttuuria ja luomme pohjan digitaaliselle muutokselle Henkelillä. Mitä tahansa teemmekin, teemme sen "varmistaaksemme menestyvän liiketoiminnan työntekijöiden avulla ja kehittääksemme samalla vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta". Tule osaksi osastoamme ja auta tuomaan esiin työntekijöidemme parhaat puolet.

Henkel Digital Business (dx):n myötä avaamme kokonaan uuden luvun, jossa yhdistyvät digitaalisuus, liiketoimintaprosessien hallinta ja IT-asiantuntemus. Niiden avulla ratkaisemme vaikeimmatkin liiketoiminnan haasteet ja muutamme uhat mahdollisuuksiksi. Keskitymme sellaisiin megatrendeihin kuin alustatalous, painopisteen muutos kuluttajiin ja asiakkaisiin, tulosperusteinen palveluntuotanto sekä Lean-Fast-Simple -konsepti. Keskitymme yksilöllisiin asiakas- ja kuluttajatarpeisiin ja rakennamme digitaalisia ja dataan perustuvia liiketoimintamalleja optimoidaksemme, muuntaaksemme ja mullistaaksemme nykyiset toimintatavat. Lähdemme yhdessä liiketoiminta- ja digitaalisten tiimiemme kanssa edessämme olevalle jännittävälle matkalle.


Logistiikkaosaston työntekijät vastaavat toimitusketjun (SC) organisaatiosta. Heidän tehtäväkenttänsä kattaa koko toimitusketjun - tarvesuunnittelusta jakeluun ja asiakkaisiin. Henkelin toimitusketjun hallinta ylittää perinteiset rajat. Joillekin asiakkaille tarjoamme VMI-varastointimallia, joka tarkoittaa tavarantoimittajan ohjaamaa varastointia. Optimoidakseen toimitusketjun prosesseja Henkel käyttää tavarantoimittajan hallinnoimaa SMI-järjestelmää. Tätä varten tavarantoimittajat antavat meille pääsyn varastojen arviointi- ja tilaustietoihin.

Employees in Logistics are responsible for the organization of the supply chain (SC). Their task field encompasses the entire supply chain – from demand planning to distribution and the clients. The Supply Chain Management at Henkel goes beyond traditional boundaries. For some clients we offer Vendor-Managed-Inventory (VMI), the supplier steered management of the inventory. To optimize the processes in the supply chain, Henkel uses Supplier-Managed-Inventory (SMI). For this, suppliers give us access to their stock evaluation data and demand data.

Markkinointi on Henkelillä erittäin monipuolista, ja voit työskennellä joko B2C- tai B2B -markkinoinnin parissa. Liity johonkin kansainväliseen tai kansalliseen tiimiimme tai digitaalisen markkinoinnin yksikkömme jäseneksi. Niissä kaikissa kehitetään edistyksellisiä markkinointiratkaisuja nopeasti muuttuvassa ja voimakkkaasti kilpailullisessa ympäristössä. Saat mahdollisuuden valvoa luovien yritysten ja mediatoimistojen media- ja viestintäbudjetimme käyttöä, pääset hyödyntämään dataa ja monitahoisia tietoja eri trendeistä ja asiakkaiden mieltymyksistä tai saat työskennellä mainostrategioiden, tuoteinnovaatioiden ja tuotelanseerausten parissa.

Myyntiosasto vastaa jakelukanavien ja asiakassuhteiden hallinnasta. Osastolla on selkeät tavoitteet ja sen toimintakenttä on erittäin laaja. Vahvojen tuotemerkkiemme ja laajan valikoimamme tukemana olet suorassa yhteydessä asiakkaisiin ja voit toteuttaa kampanjoita kauppayritysten myymäläpäälliköiden kanssa. Tällä osastolla saat suoraa palautetta toiminnastasi ja tunnet voivasi vaikuttaa konkreettisesti brändeihimme ja yritykseemme.

Ensisijainen tehtävämme on saavuttaa maailmanlaajuisesti parhaat tulokset yhdistämällä keskenään parhaat materiaalien hankintaratkaisut ja Henkelin taloudelliset ja strategiset tavoitteet. Ostoehtojen lisäksi liikekumppaneidemme laadulla ja luotettavuudella on tässä merkittävä rooli. Ota osaa missioomme ja koe globaalin toimijan haasteet yrityksessä, joka on edelläkävijä niin kehittyneillä kuin kehittyvillä markkinoilla B2B- ja B2C-sektorilla. Riippumatta siitä, missä ja mitä työtä haet osastollamme, meillä on sopiva haaste kaikille, jotka ovat valmiita muuttamaan maailmaa.

Tutkimus- ja kehitysosaston tutkijat ja insinöörit luovat perustan Henkelin yritysmenestykselle ja tekevät tutkimustyötä monilla eri aloilla. He kehittävät innovatiivisia uusia ideoita, vastaavat tulevien asiakkaidemme kysymyksiin ja parantavat jatkuvasti brändejämme ja teknologioitamme. Tutkimus- ja kehitystiimin jäsenenä luot pohjan brändimme ja teknologiamme maailmanlaajuiselle menestykselle.

Tuotekehittäjänä työskentelet kansainvälisen tuotekategorian, kuten hiusvärien, parissa. Kehität uusia tuotteita ja tuotteistat niitä markkinoille. Lisäksi työhösi kuuluu ennestään olemassa olevien tuotteiden ominaisuuksien parantaminen. Siksi on tärkeää tuntea hyvin tuotteiden peruskoostumusperiaatteet, raaka-aineiden ominaisuudet ja mittausmenetelmät. Koska työskentelet osana kansainvälistä ja moniammatillista tiimiä, hyvä viestintäkyky on avainasemassa työskentelyssä eri maista ja eri osaamisalueilta tulevien kollegoiden kanssa.

Pakkausinsinöörimme työskentelevät kansainvälisessä tuoteryhmässä. Ryhmä suunnittelee ja kehittää uusia pakkauskomponentteja tuotteille ja esittelee ne asianmukaisille markkinoille. Samalla se optimoi olemassa olevat pakkaukset ja takaa niiden laadun. Tehtävä edellyttää muovinkäsittelyn perusteellista tuntemusta. Pakkausinsinöörin on pysyttävä jatkuvasti viimeisimmän kehityksen tasalla, jotta voimme säilyttää johtavan asemamme pakkaussuunnittelussa.

Vahva luottamus yritykseemme on perusta yrityksemme menestykselle, kumppanuuksille ja asiakassuhteille. Viestintäosasto vastaa yrityksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Pyrimme rakentamaan ja suojelemaan Henkelin mainetta niin yleisön silmissä kuin tiettyjen sidosryhmien, kuten toimittajien ja mielipidejohtajien, keskuudessa. Sisäisessä viestinnässä välitämme työntekijöillemme ja johtajillemme olennaista tietoa yrityksemme strategiasta ja toiminnasta. Globaalin verkostonsa avulla konsernin viestintäosasto seuraa kaikkia tietojenvaihtoja maailman kaikilla tärkeillä alueilla ja markkinoilla.

Suunnitteluinsinöörinä työskentelet osana kansainvälistä tuoteryhmää. Tässä ryhmässä olet vastuussa prosessien ja koneiden standardoinnista uusimmalla tekniikalla ja täyttölaitosteknologialla. Sinulla on keskeinen rooli suorituskyvyn ja laadun parantamisessa sekä uusien pakkausten käyttöönotossa. Usean menestyksekkään liiketoiminnan salaisuus on olemassa olevien prosessien optimointi ja tehokkaampi työskentely. Niistä on tulossa myös entistä tärkeämpiä Henkelille, sillä pyrimme tulevaisuudessa entistä kestävämpään ja menestyksekkäämpään liiketoiminnan johtamiseen.

Strategia- ja kehittämisyksikön työntekijänä tuet ylintä johtoamme tulevaisuuden liiketoimintaportfolion optimoinnissa sekä kehitys- ja markkinapotentiaalialueiden tunnistamisessa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen alue, jossa voit vaikuttaa Henkelin strategiseen suuntaan. Kehittääksesi liiketoimintastrategiaa ja optimoidaksesi Henkelin operatiivista huippuosaamista analysoit yrityksen taloudellista tilannetta, tutkit uusia markkinoita markkinoille pääsyn mahdollistamiseksi, tarkistat mahdolliset ostoehdokkaat ja lisäksi analysoit ja tarkkailet eri kohderyhmiä.

Kaikki työpaikat

Lue lisää tulevaisuudestasi Henkelillä

Henkelin eri työntekijöiden kasvot. He näyttävät luottavaisilta ja hymyilevät.

Uskalletaan vaikuttaa asioihin yhdessä.

Henkelillä ura tarkoittaa kasvua eloisassa ja monimuotoisessa luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden ilmapiirissä, jossa ideoita on helppo toteuttaa.
Uskallatko vaikuttaa asioihin? Keskustellaan yhdessä.