Yrityskulttuuri

Koko Henkelin henkilöstöä yhdistää yrityksen tavoite toimia kestävän kehityksen arvojen mukaisesti, ja siihen sitoudutaan vakaumuksella.

Haluamme luoda arvoa asiakkaillemme, kuluttajillemme, tiimeillemme, työntekijöillemme ja osakkeenomistajillemme sekä yhteiskunnille ja yhteisöille, joissa toimimme. Työntekijämme valjastavat aina työhön intonsa, ylpeytensä ja energiansa.

Yrityskulttuurimme, visiomme, tavoitteemme ja arvomme yhdistävät moninaista henkilökuntaamme ja muodostavat periaatteet kulttuuriselle viitekehykselle sekä linjauksille. Globaalisti sitovat toimintaohjeet on määritetty yritysohjeissamme. Nämä ohjeet johtavat työntekijöidemme toimintaa liiketoiminnan kaikilla alueilla ja kaikissa kulttuureissa.

Visio ja Arvot

Lupauksemme kertoo sitoumuksestamme ja tavoitteistamme, kun taas visiomme ja arvomme ohjaavat työntekijöiden päätöksiä ja valintoja jokapäiväisessä työssä. Yhteinen visio ja arvojen toteuttaminen luovat tunteen yhtenäisyydestä, jolloin Henkelin työntekijät kaikkialla maailmassa voivat nauttia yrityksen kansainvälisyydestä ja monimuotoisuudesta.

Tarkoitus

Kestävien arvojen luominen.

Haluamme luoda arvoa asiakkaillemme, kuluttajillemme, tiimeillemme, työntekijöillemme ja osakkeenomistajillemme sekä yhteiskunnille ja yhteisöille, joissa toimimme.

Visio

Tarjoamme johtavia innovaatioita, tuotemerkkejä ja teknologioita.

Henkel on liimateknologioiden alalla maailmanlaajuinen johtaja tarjoten ennätyksellisen laajan valikoiman teknologioita kaikilla globaaleilla markkinoilla ja teollisuudenaloilla.

Meillä on johtoasema myös monilla kuluttajaliiketoiminnan markkinoilla ja kategorioissa maailmanlaajuisesti.

Johtoasema on meille paljon muutakin kuin ykkösasema markkinaosuuksissa mitattuna. Vaikka vahva asema tärkeillä markkinoilla on tärkeää, haastavampaa on saavuttaa johtoasema innovaatioiden, tuotemerkkien ja teknologioiden saralla.

Siinä tarvitaan ensisijaisesti johtajuutta arvojen luomisessa. Lisäksi se edellyttää johtavaa ketteryyttä ja nopeaa reagointia epävakailla markkinoilla ja vaihtuvissa asiakas- ja kuluttajatarpeissa sekä myös innovaatioissa, palvelussa ja kestävässä kehityksessä.

Tavoite

Haluamme toimia maailmanlaajuisesti asiakkaidemme ja kuluttajiemme luotettavimpana yhteistyökumppanina, jolla on johtoasema kaikilla merkityksisillä markkinoilla ja kategorioissa. Teemme tämän intohimoisella tiimillä, jota yhdistävät yhteiset arvot.

Arvot

Arvomme antavat pohjan kaikelle toiminnallemme, päätöksillemme ja toimintatavoillemme. Joudumme tekemään päivittäin paljon päätöksiä erittäin epävakaisessa ympäristössä. Samanaikaisesti olemme erittäin monipuolisia. Joukkomme koostuu erilaisista kulttuuritaustoista sekä kokemuksista, operoimme monilla erittäin erilaisilla markkinoilla ja teollisuudenaloilla. Siksi selkeät kaikkien jakamat, ymmärtämät ja toteuttamat arvot ovat ensiarvoisen tärkeitä tulevaisuuden menestyksellemme.

  • Asiakkaat ja kuluttajat
  • Työntekijämme
  • Taloudellinen kasvu
  • Kestävä kehitys
  • Perheyritys

Olemme asiakas- ja kuluttajakeskeisiä.

Tarjoamme parasta arvoa, laatua, palvelua sekä johtavia innovaatioita, tuotemerkkejä ja teknologioita, jotka ennakoivat, täyttävät ja ylittävät asiakkaidemme ja kuluttajien tarpeet ja odotukset. Näin luomme kestävän kehityksen mukaista arvoa.

Asiakkaat ja kuluttajat ovat meille kaikki kaikessa ja asetamme heidät kaiken toimintamme keskipisteeseen. Jotta voisimme tarjota parhaita tuotteita, johtavia innovaatioita sekä myös parasta mahdollista laatua ja moitteetonta palvelua, meidän on ymmärrettävä asiakkaitamme ja kuluttajia paremmin kuin kilpailijamme. Jos menestymme tavoitteessamme, pystymme saavuttamaan menestyksekästä kasvua ja johtoaseman kaikilla merkityksisillä markkinoilla ja kategorioissa maailmanlaajuisesti.

Arvostamme, haastamme ja palkitsemme työntekijöitämme.

Olemme globaali tiimi, jota yhdistävät vahvat arvot. Kohtelemme toisiamme kunnioituksella ja kehitämme osaamistamme sekä monipuolisuuttamme kaikissa olennaisissa ulottuvuuksissa. Otamme vastuun asioista ja toimimme aina rehellisesti ja esimerkillisesti.

Henkelillä jokaisella työntekijällä on väliä. Arvostamme työntekijöidemme moninaisuutta kaikissa ulottuvuuksissa. Heidän kokemuksensa, tietonsa ja luovuutensa luovat perustan kilpailukyvylliselle etulyöntiasemallemme. Me arvostamme, haastamme ja palkitsemme työntekijöitämme, jotta he yltäisivät erinomaiseen suorituskykyyn kestävän kehityksen arvoja noudattaen. Jokainen työntekijä toimii hyvänä esimerkkinä, ottaa henkilökohtaista vastuuta omasta kehityksestään sekä toimii rehellisesti ja korkeita standardeja noudattaen.

Tavoittelemme hyvää ja jatkuvaa taloudellista kasvua.

Keskitymme suorituksiin ja olemme sitoutuneet kestävän kehityksen arvoihin, erinomaisten taloudellisten tulosten saavuttamiseen sekä tarjoamaan kilpailukykyisen tuoton osakkaille.

Jatkamme työtä strategisten painopistealueiden parissa saavuttaaksemme taloudelliset tavoitteemme ja taataksemme yrityksemme pitkäaikaisen menestyksen. Erinomainen taloudellinen suorituskyky ja kestävän kehityksen arvot mahdollistavat toimintamme paremman joustavuuden tulevaisuudessa sekä terveen ja tuottoisan kasvun. Tästä hyötyvät niin osakkeenomistajamme kuin myös työntekijämme sekä yhteisöt, joissa toimimme.

Olemme sitoutuneet olemaan kestävän kehityksen edelläkävijöitä.

Pyrimme kestävän kehityksen arvojen mukaiseen toimintaan kaikessa yhdessä työntekijöidemme, yhteistyökumppaniemme ja osakkeenomistajiemme kanssa. Otamme vastuun työntekijöidemme turvallisuudesta ja terveydestä, ympäristönsuojelusta ja elämänlaadusta yhteisöissä, joissa toimimme.

Henkel pyrkii aina luomaan tasapainon ihmisten, ympäristön ja tuottavuuden välille. Vahva sitoumus kestävään kehitykseen on aina ollut tärkeä tekijä menestyksekkään suorituskykymme kannalta. Suhtaudumme kaikkiin kestävyyden näkökulmiin pitkäjänteisesti ja aloitteellisesti. Tavoitteena ei ole ainoastaan täyttää olemassa olevat standardit, vaan myös asettaa uusia.

Muokkaamme tulevaisuuttamme vahvan yrityshenkisyyden ilmapiirissä perheyrityksen arvoihin perustuen.

Olemme perinteikäs perheyritys kestävän kehityksen arvoihin nojautuen. Toteutamme yrityksemme kauaskantoista visiota arvojemme ohjaamina. Yhdessä vankan taloudellisen perustamme kanssa tämä muodostaa edellytykset menestyksekkään tulevaisuuden rakentamiselle.

Perustamisestaan lähtien 1876 Henkel-perhe on osoittanut jatkuvaa sitoutumista yritykseen mahdollistaen siten pitkän aikavälin tavoitteellisen toiminnan. Yhteiset arvomme ja keskinäinen luottamus hitsaavat meidät yhteen yhteisen tavoitteen nimissä luomaan kestävän kehityksen arvoja tulevaisuuden sukupolville.