HALLINTA JA NOUDATTAMINEN

Henkel on vahvasti sitoutunut yrityshallintoon ja yrityksen noudattamiseen sekä paikallisella että globaalilla tasolla. Vastuulliset hallintoprosessit, lukuisien eri lakisääteisten vaatimusten noudattaminen ja kulttuurinen herkkyys ovat avainasemassa menestyksekkäässä toiminnassa kansainvälisillä markkinoilla.

Yrityksenä, joka pyrkii toimimaan eettisesti kaikissa toimissaan, meidän kuvamme ja maineemme ovat jokaisen työntekijän asianmukaisesta käyttäytymisestä erottamattomia. Henkelin työntekijöitä odotetaan kunnioittavan lakeja ja standardeja, välttävän eturistiriitoja sekä osoittavan kunnioitusta ja arvostusta paikallisille tavoille, perinteille ja sosiaalisille käyttäytymismalleille niissä eri maissa ja kulttuureissa, joissa Henkel toimii. Henkel ei ota eettisiä oikoteitä. Epäasianmukainen käyttäytyminen ei koskaan ole Henkelin etujen mukaista, eikä niitä siedetä. Noudattaminen on olennainen osa Henkelin liiketoimintaprosesseja.

Hallitus kantaa kokonaisvastuun noudattamisesta. Henkelin noudattamisorganisaatio varmistaa lakien ja sisäisten standardien globaalin noudattamisen. "General Counsel & Chief Compliance Officer (CCO)" -nimisen globaalisti vastuussa olevan johdon alaisuudessa Henkel on perustanut konserninlaajuisen noudattamisorganisaation, jossa on keskitetty Corporate Compliance -toimisto sekä paikallisia ja alueellisia noudattamispäälliköitä. CCO:ta tukee monitieteinen Noudattamis- ja Riskikomitea (CRC) sekä eri osastojen ja liiketoiminta-alueiden jäsenet. Erilaiset tehtävät ja vastuualueet on määritelty selvästi.

Ottaa yhteyttä Corporate Compliance

Thomas Gerd Kühn
CCO & General Counsel


Frank Liebich
Head of Corporate Compliance & Privacy Protection Officer
Ota yhteyttä! Lataa käyntikortti Lisää Oma sivukokoelmani

Noudattamisorganisaatio toimii kolmella tasolla: "Ennaltaehkäisy", "Havaitseminen" ja "Reagointi". Se hallinnoi konserninlaajuisia noudattamistoimia, koordinoi koulutustilaisuuksia, valvoo sekä sisäisten että ulkoisten määräysten noudattamista ja tukee globaalien sitovien sisäisten standardien kehittämistä ja toteuttamista.

Noudattamisteemoja raportoidaan säännöllisesti, keskustellaan ja niitä sovitetaan yhteen hallituksen, hallituksen tarkastusvaliokunnan, osakasvaliokunnan sekä useiden muiden yrityksen ja paikallisten tasojen elimien kanssa.

Lisätietoja

DMS_Description_Henkel.pdfPreviewImage

Tietosuojan­hallintajärjestelmä

Henkel kiinnittää suurta huomiota henkilötietojen käsittelyyn lainmukaisesti ja varmistaakseen tämän tavoitteen noudattamalla tietosuojanhallintajärjestelmää. Euroopan tietosuojanhallintajärjestelmämme tarkastettiin ulkopuolisten tilintarkastajien toimesta vuonna 2019 IDW PS 980 -tarkastusstandardin perusteella ja ottaen huomioon IDW PH 9860.1, sen soveltuvuuden, toteutuksen ja tehokkuuden osalta. Henkel on yksi ensimmäisistä saksalaisista yrityksistä, joka on onnistuneesti läpäissyt tämän erityistarkastuksen sen jälkeen, kun EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan.

Compliance management system-en-COM.pdfPreviewImage (2)

Efterlevnads­hanterings­järjestelmä

Henkelin noudattamiskulttuuri merkitsee jatkuvaa valvontaa ja noudattamisprosessin parantamista. Globaali noudattamisen hallintajärjestelmämme tarkastettiin uudelleen ulkoisten tilintarkastajien toimesta vuonna 2022 perustuen vakuutusstandardiin IDW PS 980 ja ottaen huomioon ISO 37301:n, koskien globaalien noudattamisprosessien sopivuutta, toteutusta ja tehokkuutta kilpailulainsäädännön ja korruption vastaisen toiminnan aloilla. Henkel on toistuvasti ja menestyksekkäästi selviytynyt tästä erityistarkastuksesta.

Our Code of Conduct

Our Code of Conduct

Politiikan lausunto 

Saksan laki yritysten tarpeellisesta varovaisuudesta toimitusketjuissa