Strategia 

Muokkaamme tulevaisuuttamme selkeällä, pitkän aikavälin strategialla, joka perustuu tavoitteeseemme, visioomme ja arvoihimme.

Haluamme luoda kestävää, kannattavaa kasvua vuoteen 2020 mennessä ja siitä eteenpäin. Tämän saavuttamiseksi haluamme olla asiakaskeskeisempi, innovatiivisempi, ketterämpi ja digitaalisempi. Sen lisäksi tavoitteemme on edistää kestävää kehitystä kaikissa toiminnoissamme ja vahvistaa johtoasemaamme tulevaisuudessa.

Strategiset prioriteettimme

  • Kasvun edistäminen
  • Digitalisaation nopeuttaminen
  • Ketteryyden parantaminen
  • Kasvun rahoittaminen

Kasvun edistäminen kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla tulee olemaan yksi Henkelin pääprioriteeteista. Tämän saavuttamiseksi keskitymme kohdennettuihin aloitteisiin, joiden tarkoitus on luoda korkeaa asiakas- ja kuluttajauskollisuutta, vahvistaa johtavia tuotemerkkejämme ja teknologioitamme, kehittää innostavia innovaatioita ja palveluita sekä löytää uusia kasvualueita.

Korkean asiakas- ja kuluttajauskollisuuden

Korkean asiakas- ja kuluttajauskollisuuden osalta Henkel aikoo kiihdyttää parhaiden asiakkaiden tuomaa kasvua tehostetuilla kumppanuusohjelmilla. Henkelin tavoite on suoriutua markkinoiden keskikasvua paremmin parhaiden asiakkaiden kohdalla kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössä. Nämä tavoitteet saavutetaan vaihe vaiheelta asiakaslähtöisyydellä, eli asiakkaan ja kuluttajan tarpeisiin keskittymällä, sekä yksityiskohtaisten asiakas- ja kuluttajauskollisuussuunnitelmien toteuttamisella kaikilla organisaation tasoilla. Sen lisäksi Henkel haluaa hyödyntää kasvun mahdollisuuksia paremmin ottamalla huomioon erityisten kohderyhmien tarpeet räätälöidyille tuotteille, palveluille ja innovaatioille.

Johtavia tuotemerkkejä ja teknologioita

Henkel haluaa myös vahvistaa entisestään johtavia tuotemerkkejä ja teknologioita sekä kasvattaa parhaiten suoriutuvien maailmanlaajuisten ja paikallisten tuotemerkkien myyntiä. Kymmenen parhaan tuotemerkin tuoman liikevaihdon tulisi olla 75 % konsernin liikevaihdosta viimeistään vuonna 2020. Tähän päästään kohdennetuilla investoinneilla, jotka vahvistavat Henkelin huipputuotemerkkejä, kilpailuetujen luomisella uuden teknologian avulla, ja kehittämällä räätälöityjä tuotteita ja ratkaisuja eri teollisuuden haaroille.

Jännittävien innovaatioiden ja palveluiden

Kasvua edistetään myös Henkelin jännittävien innovaatioiden ja palveluiden kehittämistyön jatkuvalla parantamisella. Siksi Henkel pystyy reagoimaan erittäin kilpailluilla markkinoilla ja muuttamaan painopistettä tuotteista ratkaisuihin, jolloin yritys voi tarjota erikoistuneita tuotteita ja palveluita sekä kuluttajille että teollisuudelle. Henkelin tavoite on vuoteen 2020 mennessä kehittää enemmän kasvua lisääviä innovaatioita ja kasvattaa huippuinnovaatioiden tuomaa osuutta liikevoitosta. Jotta yritys voisi edistää innovaatioiden kehittämistä ja luoda mahdollisuuksia sitouttaa asiakkaita toimintaansa, Henkel aikoo kehittää uudet innovaatiokeskukset liimateknologialle Düsseldorfiin ja Shanghaihin. Samaan aikaan Henkel aikoo laajentaa palvelutarjontaansa ja -mallejansa kaikkien liiketoimintayksiköiden kohdalla. Se tarkoittaa konsultoinnin ja teknisen neuvonnan palveluiden tarjoamista teollisuus- ja ammattiasiakkaille ja digitaalisten palveluiden tarjoamista kuluttajayrityksille, kuten kampaamojen varausjärjestelmät, tilauspalvelut ja automaattiset tilauksen uudistamispalvelut.

Uusia kasvualueita

Henkel täydentää strategisten painopistealueiden kasvun edistämistä nykyisessä ydinliiketoiminnassa määrittämällä mahdollisia uusia kasvualueita: esimerkiksi uusille markkinoille siirtyminen ja hyödyntämättömien mahdollisuuksien tunnistaminen sekä kehittyneiltä että kehittyviltä markkinoilta. Kohdennetut hankinnat täydentävät Henkelin portfoliota, vahvistavat yrityksen asemaa kiinnostavilla markkinoilla ja kategorioissa ja laajentuvat viereisiin kategorioihin. Sen lisäksi yritys perustaa jopa 150 miljoonaa euroa sisältävän pääomarahaston, jota käytetään erityistä digitaalista tai teknologista asiantuntemusta tarjoavien start-up-yritysten rahoittamiseen.

Digitalisaation nopeuttaminen auttaa meitä kasvattamaan liiketoimintaamme, vahvistamaan suhteita asiakkaisiimme ja kuluttajiin, optimoimaan prosessejamme ja kehittämään koko yritystä. Vuoteen 2020 mennessä toteutamme innovaatioiden sarjan edistääksemme digitaalista liiketoimintaamme, toteuttaaksemme Industry 4.0 -projekteja sekä muuntaaksemme organisaatiota.

Edistää digitaalista liiketoimintaa

Henkelin tavoite on edistää digitaalista liiketoimintaa digitoimalla asiakkaiden, kuluttajien, yhteistyökumppaneiden ja toimittajien kanssa tapahtuva kommunikaatio koko arvoketjussa sekä kuluttaja- että teollisuusliiketoiminnassa. Digitaalisen myynnin pitäisi kaksinkertaistua yli 4 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Esimerkiksi kuluttajaliiketoiminnassaan Henkel aikoo lisätä sitoutuneisuutta ”omnichannel”-tarjouksilla, jotka yhdistävät verkkokaupan alustat perinteiseen vähittäiskauppaan, kehittävät uusia digitaalisia alustoja ja laajentavat digitaalisen median käyttöä huomattavasti.

Teollisuus 4.0:

Henkel aikoo hyödyntää teollisuus 4.0:aa parempaan suunnitteluun, hankintaan, tuotantoon ja tuotteiden ja ratkaisujen tuottamiseen ja toimittamiseen. Yhtenäisen globaalin toimitusketjun digitalisaatio auttaa kasvattamaan asiakkaiden palvelutasoa, hyödyntämään tuotantolaitoksia paremmin, parantaa tuotanto- ja logistiikkaprosesseja ja hyödyttää Henkelin kestävyysjalanjälkeä.

Kehittää yritystä

Henkelin digitalisaation onnistuminen riippuu työntekijöiden kyvystä kehittää yritystä nopeatempoisen”testaa ja opi” -ajattelutavan avulla. Muutoksen edistämiseksi Henkel laajentaa aiheeseen liittyviä koulutus- ja kehitysohjelmia. Sen lisäksi yritykseen perustetaan digitaalijohtajan toimi, jonka toimiala ulottuu kaikkiin liiketoiminnan haaroihin. 

Epävakaassa ja dynaamisessa liiketoimintaympäristössä yrityksen ketteryyden parantaminen on kriittinen toimenpide Henkelin tulevalle menestykselle. Tämä kattaa energiset ja kyvykkäät työtiimit, nopean markkinoilletuloajan sekä älykkäät ja yksinkertaistetut prosessit.

Työtiimit ovat energisiä ja kyvykkäitä

Luodakseen ketterämmän organisaation, jossa työtiimit ovat energisiä ja kyvykkäitä, Henkel rohkaisee työntekijöitään yritysajatteluun, kannustaa avoimuutta muutoksille, edistää sopeutumiskykyä ja antaa työntekijöille lisää valtaa päätöksenteossa. Henkelin vahva suorituskulttuuri, avoin palaute sekä hyvistä tuloksista palkitseminen ja tunnustuksen antaminen tukevat mainittuja toimenpiteitä.

Nopea markkinoilletuloaika

Nopea markkinoilletuloaika -hankkeeseen liittyen Henkel aikoo vähentää innovaatioihin johtavaa aikaa paremmalla asiakkaiden ja kuluttajien tarpeiden arvioinnilla. Esimerkiksi pesu- ja puhdistusaine- ja kauneudenhoitosektoreilla Henkelin tavoite on vähentää läpimenoaikaa 30 prosentilla. Sen lisäksi Henkel aikoo viedä tuotteitaan yhä useammille uusille markkinoille.

Smart simplicity

Henkel aikoo hyödyntää ”smart simplicity” -lähestymistapaa ketteryyden lisäämiseksi joustavien, dynaamisille markkinoille sovitettujen liiketoimintamallien sekä työvirtojen ja prosessien optimoinnin avulla. 

Kasvun rahoittamiseksi otamme käyttöön uusia lähestymistapoja resurssien jakamisen optimointiin, keskitymme liikevaihdon hallintaan, kasvatamme rakenteidemme tehokkuutta ja jatkamme maailmanlaajuisen toimitusketjuorganisaatiomme laajentamista. Yhdessä nämä aloitteet parantavat kannattavuuttaja auttavat meitä rahoittamaan kasvutavoitteitamme vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin.

Arvoa luova resurssien jakaminen

Arvoa luova resurssien jakaminen” auttaa Henkeliä optimoimaan kulujenhallintaa entistä paremman tietyissä kulukategorioissa esiintyvän globaalin budjettien läpinäkyvyyden sekä paremman budjetinkäytön avulla.

Liikevaihdon hallinta

Liikevaihdon hallinta mahdollistaa suuremman tehokkuuden Henkelin markkinointitoiminnoissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi eksklusiivisten kuluttaja- ja ostajatietojen hyödyntämistä, kategorioiden laajentamista tai uusien kategorioiden kehittämistä vähittäismyynnin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mahdollisimman tehokkaiden rakenteiden

Henkel aikoo työskennellä jatkuvasti mahdollisimman tehokkaiden rakenteiden kehittämiseksi, esimerkiksi jaettujen palvelukeskusten jatkuvan muutoksen kautta. Se tarkoittaa, että suuri määrä prosesseja käsitellään pitkälle standardoidulla ja digitalisoidulla tavalla kaikissa liiketoimintayksiköissä. Sen lisäksi yritys jatkaa maailmanlaajuisen tuotanto- ja varastointijalanjälkensä optimointia ja vakauttamista.

ONE! Global Supply Chain

Henkelin yhtenäinen maailmanlaajuinen toimitusketjuorganisaatio on saatettu menestyksekkäästi alkuun Euroopassa, ja keskus on rakennettu myös Aasiaan. Organisaation laajentaminen jatkuu kaikilla alueilla.