STRATEGINEN KEHYS

Henkel muotoilemme tulevaisuuttamme pitkän aikavälin strategisten puitteiden ohjaamana, joka perustuu tarkoituksemme ja arvoihimme.

Tämä kehys auttaa meitä voittamaan Henkelin 20-luvun ja keskittymään selkeästi määrätietoiseen kasvuun. Tämä tarkoittaa ylivoimaisen asiakas- ja kuluttaja-arvon luomista markkinoiden kasvamiseksi, vahvistustamme johtajuutta kestävyydessä ja mahdollistavan työntekijöidemme kasvun ammatillisesti ja henkilökohtaisesti Henkelillä tekemänsä työn kautta. 

Strategisten puitteidemme pääelementit ovat voittava salkku, kilpailuetu innovaatioiden, kestävyyden ja digitaalisten alojen sekä tulevaisuuden valmiiden toimintamallien pohjalta, ja niitä tukevat vahva yhteistyökulttuurin perusta ja valtuudet ihmisille.

Shaping our Future - Thumbnail

VIOTTA 20-VUOTIAITA LÄPI
TAVOITTAVA KASVU

Muodosta voittava salkku tiukasti

Tärkeä osa strategista suuntaamme on aktiivinen salkunhoito. Olemme tunnistaneet brändejä ja tuotekategorioita, joiden kokonaismyynti on yli miljardi euroa, pääasiassa kuluttajaliiketoiminnassamme, joista noin 50 prosenttia on tarkoitus myydä tai lopettaa sen jälkeen, kun otimme käyttöön Tarkoituksenmukaisen kasvuohjelman. Lisäksi yritysjärjestelyt ovat olennainen osa Henkelin strategiaa. Tärkeimmät kriteerit yritysostoille ovat mahdollisten kohteiden saatavuus, strateginen sopivuus ja taloudellinen houkuttelevuus. Tulemme käyttämään vahvaa tasettamme vaikuttavien yritysostojen toteuttamiseen. Samalla kun pyrimme laajentamaan teknologiajohtajuuttamme liimateknologiassa yritysostoin, keskitymme kuluttajaliiketoiminnassamme johtaviin asemiin maissa ja kategorioissa sekä "valkoisiin pisteisiin" ja uusiin liiketoimintamalleihin.

Nopeuta vaikuttavia innovaatioita lisäämällä investointeja

Pyrimme kiihdyttämään vaikuttavia innovaatioita lisäämällä investointeja. Tähän sisältyy tehostettu innovaatiomenetelmä, esimerkiksi laajentamalla digitaalisten työkalujen ja datan käyttöä nopeamman ja paremman käsityksen saamiseksi. Samalla kun siirrämme päätöksentekoa organisaation kautta lähemmäksi markkinoita ja hyödynnämme avoimen innovoinnin ja ideoiden joukkotoiminnan potentiaalia, mitoitamme myös ketteriä lähestymistapoja ja jatkamme investointeja hautomoihin ja innovaatiokeskuksiin. Tämän on mahdollistettava vaikuttavien innovaatioiden kehittäminen kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössä. Innovaatioita ja tuotemerkkejä tuetaan johdonmukaisilla investoinneilla ydinryhmiin ja alueisiin. Siksi. Henkel on siksi jälleen lisännyt merkittävästi kasvuinvestointejaan markkinointiin, digitaalisiin kanaviin ja IT:hen.

Paranna kestävyyttä vahvoihin kokemuksiin perustuen kunnianhimoisilla tavoitteilla

Sen vahvan suorituskyvyn ja etenemisen kohti tavoitteitamme vuodelle 2020 ja sen jälkeen pyrimme vahvistamaan kestävää kehitystä kilpailukyvyn erottajana. Olemme määrittäneet seuraavat virstanpylväät kolmelle tärkeälle aiheelle, jotka ovat erittäin tärkeitä kuluttajille, asiakkaille, liikekumppaneille ja koko yhteiskunnalle: Matkalla toiminnassamme ilmastopositiiviseksi vuoteen 2030 mennessä aiomme pienentää tuotantomme hiilijalanjälkeä 65 prosenttia ja säästää 100 miljoonaa tonnia hiilidioksidia yhdessä kuluttajien, asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2010. Tavoitteenamme on myös käyttää 100 prosenttia uusiutuvista energialähteistä tuottamastamme sähköstä vuoteen 2030 mennessä. kiertotalous ja nolla muovijätettä ympäristössä, olemme määrittäneet kunnianhimoiset pakkaustavoitteet vuodelle 2025: 100 prosenttia Henkelin pakkauksista voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen1 ja pyrimme vähentämään fossiilipohjaista neitseellistä muovia kuluttajatuotepakkauksissamme 50 prosenttia. Haluamme myös parantaa myönteistä sosiaalista vaikutustamme yhteisöihin 100-prosenttisesti vastuullisen hankinnan avulla, hyödyntämällä yli 50 000 sitoutunutta työntekijäämme ja auttamalla parantamaan 30 miljoonan ihmisen elämää maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Kestävä kehitys sisällytetään kaikkeen toimintaan . Asettamalla kestävän kehityksen innovaatiostrategioidensa keskeiseksi pilariksi kuluttajayritykset kehittävät tuotevalikoimaansa keskittyen erityisesti kestäviin pakkausratkaisuihin ja tuotemerkkien tarkoituksenmukaiseen levittämiseen. Adhesive Technologies jatkaa potentiaalinsa toteuttamista tuotteissa ja teknologioissa, jotka asettavat alan standardeja.

Muuta Digital asiakkaan ja kuluttaja-arvon luojaksi

Pyrimme eteenpäin muuttamaan Digitalista asiakas- ja kuluttaja-arvon luoja. Haluamme lisätä suhdetta 1: 1 ja digitaalista myyntiä kuluttajaliiketoiminnassa laajentamalla olemassa olevia ja perustamalla uusia digitaalisia alustoja suoria kuluttajasuhteita varten. Kokonaisvaltaista asiakaskeskeistä digitalisointia teollisuusyrityksissä ajetaan luoda uutta liiketoimintaa ja edelleen digitalisoida asiakaskokemus kaikissa kosketuspisteissä. Lisäksi jatkamme päästä päähän -integrointia. Tämän avulla yritys voi esimerkiksi luoda AI-pohjaisia innovatiivisia ja räätälöityjä ratkaisuja. Investoimme myös digitaalisiin kykyihin, etenkin tietotekijöihin ja insinööreihin, joilla on tulevaisuuden kykyjä ja syvä teknologiaosaamista. Ja lopuksi haluamme mahdollistaa digitaalisen liiketoiminnan keskittymisen ja tehokkuuden. Järjestelmämme uudelleenjärjestelyt tapahtuu kokonaan, luomalla uusi digitaalinen rakenne nimeltään ”Digital Business”. Olemme perustaneet uuden CDIO (Chief Digital and Information Officer) -aseman vuoden 2019 lopulla. Henkelin digitaaliset ja IT-tiimit ovat nyt yhdistettynä CDIO: n johdolla, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle.

Henkelin uusi ”digitaalinen liiketoiminta” rakentuu kahdelle pilarille: ensimmäinen, ”liiketoimintateknologia”, joka on väline tehokkuuden lisäämiseksi koko arvoketjussa jatkuvasti optimoimalla liiketoimintaprosesseja ja IT-järjestelmiä. Toinen pylväs on ”Henkel Digital”, uusi markkinoille suuntautuneen inkubaation ja innovaatioiden erityisyksikkö. Tämän katon alla aiomme perustaa digitaalisia innovaatiokeskuksia Berliiniin, Piilaaksoon ja Aasiaan.

1 Lukuun ottamatta liimatuotteita, joissa jäännökset voivat vaikuttaa kierrätettävyyteen tai saastuttaa kierrätysvirtoja.

Muuta toimintamallit uudelleen laihoiksi, nopeiksi ja yksinkertaisiksi

Suunnittelemme koko yrityksen toimintamallien muotoilua niin, että se on nopea, nopea ja yksinkertainen sekä parantaa jatkuvasti prosessiemme ja rakenteidemme kilpailukykyä. Pyrimme tehostamaan ponnistelujamme uusien liiketoimintamallien mahdollistamiseksi, vahvistaa asiakkaiden ja kuluttajien läheisyyttä nopeammalla päätöksenteolla ja lisätä jatkuvasti tehokkuutta.

Vahvista yhteistyökulttuuria vaikutusvaltaisten ihmisten kanssa

Vahva kulttuuri, yhteiset arvot ja selkeät puitteet yhteistyölle yhtenä joukkueena ovat avaimet Henkelin tulevaisuuden menestykseen. Ensimmäisenä askeleena otimme käyttöön uudet johtajuussitoumukset kaikille työntekijöillemme maailmanlaajuisesti vuonna 2019. Suunnittelemme nopeuttaa tätä kulttuurimatkaa näillä sitoumuksilla ja edistämme yhteistyö- ja vaikutusmahdollisuuksien kulttuuria, tiedostamme työntekijöillemme tulevaisuuden kykyjä ja annamme ihmisille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä.