Strateginen kehys

Shaping our Future - Thumbnail

Henkel muotoilemme tulevaisuuttamme pitkän aikavälin strategisten puitteiden ohjaamana, joka perustuu tarkoituksemme ja arvoihimme.

Tämä kehys auttaa meitä voittamaan Henkelin 20-luvun ja keskittymään selkeästi määrätietoiseen kasvuun. Tämä tarkoittaa ylivoimaisen asiakas- ja kuluttaja-arvon luomista markkinoiden kasvamiseksi, vahvistustamme johtajuutta kestävyydessä ja mahdollistavan työntekijöidemme kasvun ammatillisesti ja henkilökohtaisesti Henkelillä tekemänsä työn kautta. 

Strategisten puitteidemme pääelementit ovat voittava salkku, kilpailuetu innovaatioiden, kestävyyden ja digitaalisten alojen sekä tulevaisuuden valmiiden toimintamallien pohjalta, ja niitä tukevat vahva yhteistyökulttuurin perusta ja valtuudet ihmisille.

VIOTTA 20-VUOTIAITA LÄPI
TAVOITTAVA KASVU

  • VOITTAVA PORTFOLIO

  • KILPAILUETUA: INNOVAATIO, KESTÄVÄ KEHITYS, DIGITAALINEN

  • TULEVAISUUDEN KÄYTTÖMALLIT

  • YHTEISTYÖKULTTUURI JA HENKILÖKOHTAISET IHMISET

Muodosta voittava salkku tiukasti

Avainasemassa tulevaisuuden suunnassa on aktiivinen salkunhoito. Olemme tunnistaneet tuotemerkkejä ja luokkia, joiden kokonaismyynnin määrä on yli miljardi euroa, pääasiassa kuluttajaliiketoiminnoissamme, joista noin 50 prosenttia merkitään myytäväksi tai lopetettaviksi vuoteen 2021 mennessä. Lisäksi yritysjärjestelyt pysyvät olennaisena osana Henkelin strategiaa. Yrityskauppojen avainkriteerit ovat saatavuus, strateginen sopivuus ja potentiaalisten kohteiden taloudellinen houkuttelevuus. Käytämme vahvaa taseamme vahvojen yritysostojen toteuttamiseen. Vaikka pyrimme laajentamaan teknologiajohtajuuttamme Adhesive Technologies -yrityksessä yritysostoilla, keskitymme kuluttajaliiketoiminnoissamme johtaviin maa- ja luokka-asemiin sekä ”valkoisiin pisteisiin” ja uusiin liiketoimintamalleihin.

Nopeuta vaikuttavia innovaatioita lisäämällä investointeja

Pyrimme kiihdyttämään vaikuttavia innovaatioita lisäämällä investointeja. Tähän sisältyy tehostettu innovaatiomenetelmä, esimerkiksi laajentamalla digitaalisten työkalujen ja datan käyttöä nopeamman ja paremman käsityksen saamiseksi. Samalla kun siirrämme päätöksentekoa organisaation kautta lähemmäksi markkinoita ja hyödynnämme avoimen innovoinnin ja ideoiden joukkotoiminnan potentiaalia, mitoitamme myös ketteriä lähestymistapoja ja jatkamme investointeja hautomoihin ja innovaatiokeskuksiin. Tämän on mahdollistettava vaikuttavien innovaatioiden kehittäminen kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössä. Innovaatioita ja tuotemerkkejä tuetaan johdonmukaisilla investoinneilla ydinryhmiin ja alueisiin. Siksi Henkel on sitoutunut lisäämään kasvuinvestointeja mainontaan, digitaaliseen ja tietotekniikkaan 350 miljoonalla eurolla vuoteen 2018 verrattuna.

Paranna kestävyyttä vahvoihin kokemuksiin perustuen kunnianhimoisilla tavoitteilla

Perustuen vahvaan kokemukseen ja eteenpäin kohti tavoitteitamme vuodelle 2020 ja sen jälkeen, pyrimme vahvistamaan kestävyyttä kilpailukykyisenä erottajana. Olemme määritelleet seuraavat välitavoitteet kolmelle avainalueelle, jotka ovat erittäin tärkeitä kuluttajille, asiakkaille, liikekumppaneille ja koko yhteiskunnalle: Matkalla kohti ilmasto- positiivinen vuoteen 2040 mennessä aiomme vähentää tuotantomme hiilijalanjälkeä 65 prosentilla ja säästää 100 miljoonaa tonnia hiilidioksidia yhdessä asiakkaidemme, asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa vuoteen 2025 mennessä. Työskentelemällä kiertotalous ja ympäristönsä muovijätteen suhteen olemme asettaneet kunnianhimoiset pakkaustavoitteet vuodelle 2025: 100 prosenttia Henkelin pakkauksista on kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä1 ja pyrimme vähentämään fossiilipohjaisia neitsyt muoveja kulutustavaroiden pakkauksissamme 50 prosentilla. Haluamme myös parantaa myönteistä sosiaalista vaikutusta yhteisöihin - 100-prosenttisesti vastuullisella hankinnalla, hyödyntämällä yli 50 000 sitoutuneen työntekijäämme ja auttamalla parantamaan 20 miljoonaa elämää maailmanlaajuisesti vuoteen 2025 mennessä.

Kestävyys ankkuroitu kaikkeen toimintaan. Asettamalla kestävyys innovaatiostrategioidensa keskeiseksi pilariin, kuluttajayritykset edistävät tuotevalikoimaansa keskittyen erityisesti kestäviin pakkausratkaisuihin ja tuotemerkkien edelleen käyttöönottoon tarkoituksenmukaisesti. Adhesive Technologies hyödyntää edelleen potentiaaliaan tuotteiden ja tekniikoiden avulla, jotka asettavat teollisuusstandardit.

Muuta Digital asiakkaan ja kuluttaja-arvon luojaksi

Pyrimme eteenpäin muuttamaan Digitalista asiakas- ja kuluttaja-arvon luoja. Haluamme lisätä suhdetta 1: 1 ja digitaalista myyntiä kuluttajaliiketoiminnassa laajentamalla olemassa olevia ja perustamalla uusia digitaalisia alustoja suoria kuluttajasuhteita varten. Kokonaisvaltaista asiakaskeskeistä digitalisointia teollisuusyrityksissä ajetaan luoda uutta liiketoimintaa ja edelleen digitalisoida asiakaskokemus kaikissa kosketuspisteissä. Lisäksi jatkamme päästä päähän -integrointia. Tämän avulla yritys voi esimerkiksi luoda AI-pohjaisia innovatiivisia ja räätälöityjä ratkaisuja. Investoimme myös digitaalisiin kykyihin, etenkin tietotekijöihin ja insinööreihin, joilla on tulevaisuuden kykyjä ja syvä teknologiaosaamista. Ja lopuksi haluamme mahdollistaa digitaalisen liiketoiminnan keskittymisen ja tehokkuuden. Järjestelmämme uudelleenjärjestelyt tapahtuu kokonaan, luomalla uusi digitaalinen rakenne nimeltään ”Digital Business”. Olemme perustaneet uuden CDIO (Chief Digital and Information Officer) -aseman vuoden 2019 lopulla. Henkelin digitaaliset ja IT-tiimit ovat nyt yhdistettynä CDIO: n johdolla, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle.

Henkelin uusi ”digitaalinen liiketoiminta” rakentuu kahdelle pilarille: ensimmäinen, ”liiketoimintateknologia”, joka on väline tehokkuuden lisäämiseksi koko arvoketjussa jatkuvasti optimoimalla liiketoimintaprosesseja ja IT-järjestelmiä. Toinen pylväs on ”Henkel Digital”, uusi markkinoille suuntautuneen inkubaation ja innovaatioiden erityisyksikkö. Tämän katon alla aiomme perustaa digitaalisia innovaatiokeskuksia Berliiniin, Piilaaksoon ja Aasiaan.

1 Lukuun ottamatta liimatuotteita, joissa jäännökset voivat vaikuttaa kierrätettävyyteen tai saastuttaa kierrätysvirtoja.

Muuta toimintamallit uudelleen laihoiksi, nopeiksi ja yksinkertaisiksi

Suunnittelemme koko yrityksen toimintamallien muotoilua niin, että se on nopea, nopea ja yksinkertainen sekä parantaa jatkuvasti prosessiemme ja rakenteidemme kilpailukykyä. Pyrimme tehostamaan ponnistelujamme uusien liiketoimintamallien mahdollistamiseksi, vahvistaa asiakkaiden ja kuluttajien läheisyyttä nopeammalla päätöksenteolla ja lisätä jatkuvasti tehokkuutta.

Vahvista yhteistyökulttuuria vaikutusvaltaisten ihmisten kanssa

Vahva kulttuuri, yhteiset arvot ja selkeät puitteet yhteistyölle yhtenä joukkueena ovat avaimet Henkelin tulevaisuuden menestykseen. Ensimmäisenä askeleena otimme käyttöön uudet johtajuussitoumukset kaikille työntekijöillemme maailmanlaajuisesti vuonna 2019. Suunnittelemme nopeuttaa tätä kulttuurimatkaa näillä sitoumuksilla ja edistämme yhteistyö- ja vaikutusmahdollisuuksien kulttuuria, tiedostamme työntekijöillemme tulevaisuuden kykyjä ja annamme ihmisille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä.