YHTEISKUNTAVASTUU

Henkelissä yhteiskuntavastuu on tapamme valmistaa yhteiskuntaa tulevaisuutta varten: toiminnallamme vahvistamme ihmisiä koulutuksen kautta, joka tarjoaa taitoja, jotka johtavat innovatiivisiin ideoihin, kestävään toimintaan ja digitaalisiin ratkaisuihin. Työskentelemme yhdessä työntekijöidemme, asiakkaidemme, kuluttajiemme ja hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa sosiaalisen kehityksen sekä yhteisöjemme palauttamiseksi ja kehittämiseksi.

Yrityskulttuuriimme on juurtunut sosiaalisen vastuun pyrkimys mennä askeleen pidemmälle kuin päivittäiset tehtävämme ja osallistua itsenäisesti sosiaaliseen muutokseen. Näillä ponnisteluilla annamme yhteiskunnallemme tietää, ettemme ole vain sanoja, vaan toimimme tulevien sukupolvien parhaaksi.

Henkelin sitoutuminen perustuu kolmeen pilariaan: työntekijöidemme vapaaehtoinen osallistuminen, kumppanuudet hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa sekä hätäapu, keskittyen luonnonkatastrofeihin ja pandemioihin. Tutustu kolmeen alueeseen, joissa järjestämme osallistumisemme.

Yhteiskuntavastuu Suomessa

Paikallinen pohjoismainen liiketoimintamme tukee voimakkaasti yhteiskunnallista sitoutumista, ja panostaa siihen sekä aikaa että rahaa. Erityisessä MIT-ohjelmassa (Make an Impact on Tomorrow) työntekijämme saavat Henkelin tukea hyväntekeväisyystyöhön Suomessa. Henkel Norden tekee myös strategista yhteistyötä paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa yhteiskunnallisten asioiden edistämiseksi.

Henkelin työntekijät järjestivät Suomessa joulun alla vuonna 2016 kampanjan lahjoittaakseen Henkelin tuotteita Joulupuu-nimiseen projektiin. Tässä hyväntekeväisyyskeräyksessä tehdään lahjoituksia alle 17-vuotiaille lapsille, jotka eivät ehkä muutoin saisi joululahjoja köyhyyden takia. Työntekijät keräsivät noin 30 kassillista tuotteita. Jokaisessa kassissa oli kuusi erilaista tuotetta. Niihin merkittiin minkä ikäisille lapsille ne oli tarkoitettu, joten sosiaalityöntekijät osasivat antaa ne oikeaan paikkaan. 

Henkelin sitoumukset perustuvat kolmeen pilariin:

työntekijöidemme vapaaehtoistyö, kumppanuudet hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa ja kriisituki, joka keskittyy luonnonkatastrofeihin ja pandemioihin. Tutustu kolmeen alueeseen, joilla järjestämme sitoutumisemme.

Sosiaalinen kumppanuus

Tuemme sosiaalisten kumppanuuksien avulla sosiaalisia hankkeita ja julkisia instituutioita Henkelin toimipisteissä eri puolilla maailmaa.

Vapaaehtoistyö

Tuemme nykyisten ja eläkkeellä olevien työntekijöiden yhteiskunnallista vapaaehtoistyötä "Make an Impact on Tomorrow" -aloitteen avulla.

Hätäapu

Tuemme ihmisiä, jotka ovat hätätilanteessa kriisien, konfliktien tai luonnonkatastrofien vuoksi nopeasti ja vähäbyrokraattisesti ja tarjoamme välitöntä apua yhteistyössä Fritz Henkel Stiftungin kanssa.