Yhteiskuntavastuu

Sosiaalinen sitoumus on osa vastuunkantoamme. Se on olennainen osa yritysarvojamme.

Sosiaalinen sitoumus – yhteiskuntavastuu – on aina ollut olennainen osa vastuunkantoamme yrityksenä. Perinne juontaa juurensa perustajaamme Fritz Henkeliin, ja se kuuluu kiinteästi yrityksemme arvoihin. Yhdessä entisten ja nykyisten työntekijöittemme, asiakkaiden ja kuluttajien kanssa Henkel ja Fritz Henkel Stiftung tukevat kestävää kehitystä edistäviä hankkeita ympäri maailmaa. Hankkeissa tuetaan aloitteita, joissa huomion kohteena ovat sosiaaliset tarpeet, koulutus, tiede, fyysinen kunto ja terveys, taide ja kulttuuri sekä ympäristö.

Yhteiskuntavastuu Suomessa

Paikallinen pohjoismainen liiketoimintamme tukee voimakkaasti yhteiskunnallista sitoutumista, ja panostaa siihen sekä aikaa että rahaa. Erityisessä MIT-ohjelmassa (Make an Impact on Tomorrow) työntekijämme saavat Henkelin tukea hyväntekeväisyystyöhön Suomessa. Henkel Norden tekee myös strategista yhteistyötä paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa yhteiskunnallisten asioiden edistämiseksi.

Henkelin työntekijät järjestivät Suomessa joulun alla vuonna 2016 kampanjan lahjoittaakseen Henkelin tuotteita Joulupuu-nimiseen projektiin. Tässä hyväntekeväisyyskeräyksessä tehdään lahjoituksia alle 17-vuotiaille lapsille, jotka eivät ehkä muutoin saisi joululahjoja köyhyyden takia. Työntekijät keräsivät noin 30 kassillista tuotteita. Jokaisessa kassissa oli kuusi erilaista tuotetta. Niihin merkittiin minkä ikäisille lapsille ne oli tarkoitettu, joten sosiaalityöntekijät osasivat antaa ne oikeaan paikkaan. 

Neljä perusosiota

Vapaaehtoistyö:

Tuemme nykyisten ja eläkkeellä olevien työntekijöiden yhteiskunnallista vapaaehtoistyötä "Make an Impact on Tomorrow" -aloitteen avulla.

Sosiaalinen kumppanuus:

Tuemme sosiaalisten kumppanuuksien avulla sosiaalisia hankkeita ja julkisia instituutioita Henkelin toimipisteissä eri puolilla maailmaa.

Tuotemerkit mukana hankkeissa:

Henkelin koko yritystä koskevan yhteiskunnallisen työn lisäksi tuotemerkkimme ovat myös mukana tukemassa sosiaalisia hankkeita ja julkisia instituutioita ympäri maailmaa.

Hätäapu:

Luonnonkatastrofien jälkeen Henkel reagoi nopeasti ja käytännöllisesti ja antaa apua "Fritz Henkel Stiftung” -säätiön kautta siellä, missä apua tarvitaan.

Lue lisää englanniksi sivustossa kestävän kehityksen raportti.