Oma sivukokoelmani
Collaboration with suppliers

Yhteistyökumppanit ja toimittajat

Koko arvoketjun kattava intensiivinen yhteistyö kumppanien ja toimittajien kanssa on yksi Henkelin kilpailueduista.

Innovatiivisten tuotteiden tarjoaminen ja kestävän kehityksen tukeminen ovat strategiamme kaksi tärkeää osaa. Yhteistyökumppaneillamme ja toimittajillamme on molemmissa olennaisen tärkeä rooli. Etsiessämme uusia ideoita ja pyrkiessämme hyödyntämään niitä tähyilemme jatkuvasti oman yrityksemme ulkopuolelle. Tavoitteenamme on löytää strategisia kumppanuuksia ja uusia kohderyhmiä.

Henkelillä on tällä hetkellä toimittajia ja muita liikekumppaneita noin 130 maasta. Yli 70 prosenttia ostovolyymistamme tulee maista, jotka kuuluvat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD). Suuntaudumme kuitenkin yhä enemmän myös uusille ostomarkkinoille valtioissa, jotka eivät ole OECD-jäseniä. Sillä ei ole väliä, mistä toimittajamme tai yhteistyökumppanimme ovat peräisin. Odotamme heiltä kaikilta yrityksemme eettisten ohjeiden ja arvojen mukaista toimintaa. Siksi asetamme samat tiukat vaatimukset toimittajillemme kaikissa maissa. Vaatimukset kattavat esimerkiksi sen, miten toimittaja huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen.

Henkel Ventures

Yhteistyökumppanit

Innovatiivisen liiketoimintansa tehostamiseksi Henkel pyrkii kehittämään strategisia kumppanuuksia valittujen toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanuuksien kautta voimme saavuttaa ylimääräisen kasvupotentiaalin.

Avoin innovaatio on tärkeä osa tutkimus- ja kehitysstrategiaamme. Hyödynnämme täysillä maailmanlaajuista tutkimus- ja kehitysverkostoamme. Myös ulkoisten kumppanien, kuten yliopistojen, tutkimusinstituuttien, toimittajien ja asiakkaiden, ottaminen mukaan innovaatioprosessiimme on tuotteiden kehitystyössä äärimmäisen tärkeää. Asiakkaidemme osallistuminen antaa meille vinkkejä ja uusia ideoita, mutta vie myös kehitys- ja tuotekehitystyötä vauhdilla eteenpäin.

Toimittajat

Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa, jotta tiukat laatua, tehokkuutta, vastuullisuutta ja kestävyyttä koskevat vaatimuksemme täyttyisivät.

Maailmanlaajuinen ostotoimintamme takaa korkean laadun ja kustannustehokkuuden, joiden ansiosta asiakkaamme saavat luokkansa parhaita tuotteita. Valitsemme pitkäaikaisiin liikesuhteisiin toimittajia, jotka tarjoavat parasta potentiaalia innovaation, tuotantokustannusten optimoinnin ja logistiikkaprosessien suhteen.

Lisätietoa